Over ons

Onze Visie


Onze kracht schuilt in een multidisciplinaire aanpak met brede expertise en een evidence based behandeling binnen een herstelgerichte visie.

Gedegen diagnostiek, behandeling in samenwerking met de patiënt en werken vanuit een open en respectvol contact staan centraal.

Binnen onze herstelvisie focussen we niet alleen op het verbeteren van klachten en symptomen maar hebben we ook aandacht voor een persoonlijk herstel, met het hervinden van een betekenisvol leven in verbinding met anderen. Hiervoor zoeken we behandeling in samenwerking met de patiënt om een herstel te bekomen op functioneel, persoonlijk en maatschappelijk vlak. Dr. Evelien Oosterop - psychiater

Dr Evelien Oosterop
Dr Evelien Oosterop

Ik studeerde in 2009 met Grote Onderscheiding af aan de Faculteit Geneeskunde van de KULeuven,  aansluitend startte ik mijn specialisatie tot psychiater vanuit de KULeuven en Universiteit Maastricht. Ik heb klinische expertise opgebouwd in verscheidene settingen zowel in België als in Nederland in de behandeling van onder andere complexe psychopathologie, stemming- en angststoornissen, verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsstoornissen, post-traumatische stressstoornissen en ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) zoals bipolaire stoornis en schizofrenie.

Ik heb een brede psychotherapeutische kennis door verscheidene opleidingen waaronder:

 • Schematherapie
 • Psychodynamische psychotherapie waaronder Mentalisation Based Treatment en Transference Focused Psychotherapy
 • Cognitieve Gedragstherapie
 • Systeem- en Groepstherapie

In 2022 startte ik samen met klinisch psycholoog Lies Vanwelsenaers onze privé praktijk Cerebro.

Hiernaast heb ik ook nog andere activiteiten:

Als coördinerend psychiater bij Beschut Wonen Noord Limburg ondersteun in het team in de begeleiding van de bewoners waarbij we vanuit een herstelvisie transmuraal begeleiding bieden aan bewoners met ernstige psychiatrische problematiek.

Ik ben eveneens werkzaam bij het CAD Centrum Alcohol en Drugs (Integra) te Pelt. Als psychiater zorg ik samen met het team voor de ambulante klinische behandeling van mensen met ernstige verslavingsproblematiek.

Tot slot ben ik werkzaam bij  't Kader, een residentiële voorziening verslavingszorg voor mensen met een ernstige verslaving aan illegale drugs,  met als belangrijkste doel zo volledig mogelijk maatschappelijk te reïntegreren. 

Ik ben lid van de VVP - Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie en de EPA European Psychiatric Association.

Om de kwaliteit van uw behandeling te waarborgen volg ik voortdurend bijscholingen in binnen- en buitenland en ben door het RIZIV erkend als geaccrediteerde geneesheer-specialist.

Meer informatie vindt u op: Linked-In

Lies Vanwelsenaers - klinisch psycholoog

Lies
Lies


Staat het leven even stil en ben je op zoek naar extra ondersteuning? Wordt je geconfronteerd met ernstige psychische/psychiatrische problemen bij jezelf of familieleden? Graag begeleid ik jou in deze moeilijke tijd. Rekening houdend met je krachten en kwetsbaarheden gaan we samen op zoek naar een nieuw evenwicht.

In deze zoektocht zijn -indien gewenst- ook je naasten welkom! Ik ga ervan uit dat klachten, spanningen, problemen en conflicten begrepen en benaderd kunnen worden vanuit de relationele contexten. In wisselwerking met anderen ontstaan gevoelens, verwachtingen, gedachten en gedragingen. Samen gaan we op zoek naar de beleving en betekenisgeving van klachten en gebeurtenissen in het heden of verleden. We maken de weg vrij om nieuwe relationele mogelijkheden en processen te verkennen en te installeren. Het is vanuit deze achtergrond dat ik graag op weg ga met koppels die willen werken aan moeilijkheden in de partnerrelatie.

Als klinisch psychologe en geaccrediteerd EMDR-therapeut werk ik ook met de erkende en wetenschappelijk onderzochte EMDR- methode die werd ontwikkeld door Dr. Francine Shapiro. 

Naast de privépraktijk begeleid ik individuen, families en groepen op de Psychiatrische Afdeling van ziekenhuis Noorderhart te Pelt. In het verleden bouwde ik ervaring op in de sector "Personen met een Handicap". Het KOPP-thema ligt mij nauw aan het hart!

Ik ben erkend door de Psychologencommissie en lid van de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP), de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP) en de Psychologenkring Noord-Limburg. Ik ben secretaris in het bestuur van EMDR België. Bij Katharsis en Integra ben ik lid van de AV en RVB. Ik maak deel uit van het Pobos interventieteam en behoor voor een beperkt aantal uren tot het ELP-netwerk in Limburg.

Opleidingen:

 • 4-jarige opleiding koppel- en gezinstherapie, Rapunzel (2022)

 • EMDR en palliatieve zorg, Karsten Böhm  

 • EMDR in de behandeling van depressie, Dr Arne Hofmann, Integrativa

 • Stabilisatie technieken EMDR, Integrativa (2021)

 • EMDR en palliatieve zorg, Karsten Böhm (na AV emdr België) 

 • Basiscursus schematherapie (2021)
 • Attachment-Based Care for Teams (webinar) , Ilse Devacht, Center for Family Intervention Science team & ABFT Belgium team (2020)
 • Begeleiden van nabestaanden en EMDR, Nora O'han, Integrativa (2020)
 • Jaaropleiding Hechting, Rapunzel (2019-2020)
 • EMDR en dissociatie (2019)
 • R-TEP protocol, EMDR als interventie bij recente gebeurtenissen (2019)
 • Traumaopvang en groepsdebriefing na schokkende gebeurtenissen, Pobos (2019)
 • EMDR Therapie bij patiënten met zelfmoordgedachten en zelfbeschadigend gedrag, Dolores (Integrativa)

 • EMDR Europe Workshop Conference, Krakow Poland (2019)
 • Basisopleiding EMDR, , Integrativa Vormingscentrum (2018)
 • Initiatie in Systemisch en contextgericht werken, Rapunzel vzw (2017)
 • Heartfulness driedaagse, I Am Instituut David Dewulf (2015)
 • MBCT mindfulness, I Am Instituut David Dewulf (2015)
 • DISC factor certificaat (2015)
 • 3-daagse vorming ikv KOPP thematiek (Kinderen Ouders Psychiatrische Patiënten) (2014)

Miranda Jansen - klinisch psycholoog

Miranda
Miranda

In 2004 studeerde ik af als licentiaat/master in de klinische psychologie aan de Universiteit van Gent. Mijn loopbaan startte na een korte werkperiode in de gevangenis van Gent in functie van wetenschappelijk onderzoek, initieel in de Bijzondere Jeugdzorg te West-Vlaanderen. Stilaan vond ik via een aantal sectoren binnen de Bijzondere Jeugdzorg mijn retour naar Limburg. Doorheen de verschillende uitdagingen die ik binnen het werkveld mocht aangaan, voelde ik steeds meer binding om met volwassenen te werken. Sinds 2008 ben ik zo werkzaam binnen de verslavingszorg (Integra vzw, voormalig CAD Limburg vzw) waarin ik volwassenen begeleid die lijden aan een afhankelijkheidsproblematiek, frequent gecombineerd met hechtings-, persoonlijkheids- en/of ontwikkelingsproblematieken. 

Ik geloof sterk in de uniciteit van iedere persoon, in de groei van iedere persoon met zijn/haar eigen exploraties, talenten, veerkracht, worstelingen en uitdagingen, ingebed in zijn/haar context en zijn/haar ervaringen. Ontwikkelen en groeien als persoon doen we in verbinding met anderen. Op dit uitdagend levenspad durven we menigmaal verhinderd te worden, te stagneren, stil te staan of zelfs achteruit te gaan wat (intens) lijden kan veroorzaken. Graag wil ik samen met jou en/of jouw naasten een herstelproces aangaan.

Opleidingen:

 • Jaartraining-Basisopleiding Psychodrama in Centrum voor Psychodrama en Psychotherapie te Pittem (2004-2005)
 • Bijscholing 'Jeugdhulpverlening aan allochtone jongeren en hun gezinnen' (2005)
 • Basisopleiding: 'Kortdurende Oplossingsgerichte Gesprekstherapie' door Rik Prenen
 • (2006-2007)
 • Opleiding: 'Leidinggeven, een vak apart' door VOCA (2007)
 • Vierjarige opleiding Relatie- en gezinstherapie (2007-2012)
 • Basisopleiding Acceptance and Commitment Therapy (ACT) (2014)
 • Basisopleiding suïcidepreventie (2017)
 • Vormingsdagen Centrum Zit Stil
 • Verschillende opleidingsdagen Schematherapie en Verslaving (2023)

Ik ben erkend door de Psychologencommissie en lid van de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP), alsook de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen (VVKP).