Privacy verklaring


Praktijk Cerebro draagt zorg voor uw privacy.

Wij zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim. Dit betekent dat alles wat u bespreekt strikt vertrouwelijk blijft. Van uw behandeling worden aantekeningen bijgehouden in een vertrouwelijk medisch dossier. In onze groepspraktijk gebruik wij een up-to-date databeheer waarbij alle gegevens op een veilige en beveiligde manier bewaard worden.

Sinds 25 mei 2018 is de GDPR wet op de privacy van kracht. De General Data Protection Regulation (GDPR) wetgeving is een Europese maatregel die de privacy van elke Europese burger beschermt. Wij vragen u daarom een "informed consent" in te vullen een akkoord om uw algemene en gezondheidsgegevens te bewaren, een akkoord om uw gegevens - indien nodig en enkel met uw akkoord - uit te wisselen met andere gezondheidswerkers. Wanneer door derden (zoals bijv. een bedrijfsarts) informatie over uw behandeling wordt opgevraagd, wordt deze dus alleen verstrekt wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven.

Deze nieuwe wetgeving betekent ook dat alle data (medische brieven, voorschriften, attesten) nog alleen aan de persoon zelf kan en mag verstrekt worden. Gegevens doorsturen per mail is niet meer toegelaten.

U heeft recht op inzage in uw dossier. Indien u dit wenst of als u specifieke vragen heeft, kan u dit altijd bespreken met uw behandelaar.

​Het is gebruikelijk dat uw huisarts per (elektronische) brief bericht krijgt over de diagnose, medicatiewijzigingen en het verloop van de behandeling. Indien u dit niet wenst, kan u dit aangeven tijdens de consultatie.

Hiernaast kunnen uw gegevens gebruikt worden voor de financiële administratie (bvb contactgegevens, datum consult).

Praktijk Cerebro is een multidisciplinaire groepspraktijk, waarbij casussen kunnen besproken worden om de beste zorg op maat te bieden. Uw dossier gegevens kunnen hierom geanonimiseerd worden besproken tijdens intercollegiale toetsing. Indien u dit niet wenst, kunt u dit aangeven. 

Heeft u hier nog vragen over? Stel ze gerust aan uw behandelaar tijdens uw consultatie.