Tarieven

Tarieven psychiater Dr. Oosterop:

Dr. Oosterop is een geaccrediteerde psychiater. De consultaties worden aangerekend via RIZIV nomenclatuur en worden grotendeels terugbetaald door de ziekenkas. Het tarief hangt af van uw statuut (normaal statuut of statuur verhoogde tegemoetkoming of niet). Dit kan u navragen bij uw mutualiteit of bij Dr Oosterop. 

Vanaf 2024 werken wij met 3e betalers regeling en betaalt u bij het afrekenen enkel het eigen aandeel (remgeld + ereloonsupplement). Dit bedrag moet u afrekenen op het einde van de consultatie. De overige kost wordt betaald door uw mutualiteit. Bij het afrekenen wordt het getuigschrift meteen digitaal naar uw mutualiteit gestuurd. U hoeft verder niets te ondernemen.


Tarieven psychiater Dr. Oosterop:

Dr. Oosterop is een geaccrediteerde psychiater. De consultaties worden aangerekend via RIZIV nomenclatuur en worden grotendeels terugbetaald door de ziekenkas. U betaalt hier enkel het remgeld, de rest wordt automatisch aangerekend via uw ziekenkas. Indien u een statuut van verhoogde tegemoetkoming heeft, moet u minder betalen. Dit kan u navragen bij uw ziekenkas.

Hieronder vindt u de tarieven voor 2024, dit zijn niet-geconventioneerde tarieven.

  • Consultatie 45 minuten:                                                                               40 euro   
  • Consultatie 45 minuten bij statuut verhoogde tegemoetkoming:         30 euro        


Tarieven klinisch psycholoog Lies Vanwelsenaers / Miranda Jansen.

  • Individuele therapie 60 minuten                                                                       75 euro
  • Sessie eerstelijnspsychologie 60 min:                                                              11 euro / 4 euro
  • Koppeltherapie 60 min                                                                                      80 euro

De voorwaarden en de bedragen van de eventuele terugbetaling zijn afhankelijk van uw mutualiteit, dit kan u aldaar navragen. 

NB De eerstelijnssessies aan verminderd tarief zijn gebonden aan strikte voorwaarden vanuit de overheid, niet elke problematiek mag hiervoor geïncludeerd worden, wij kunnen u dus nooit op voorhand bevestigen of u hiervoor in aanmerking komt aangezien dit afhankelijk is van de soort problematiek. 


Administratieve kost bij vraag om  bijkomende verslagen:                                                                     30 euro 

In geval u een bijkomend verslag wenst, wordt een éénmalige administratieve kost van 30 euro aangerekend. 
Bijvoorbeeld een bijkomend verslag tbv VAPH aanvraag, GTB aanvraag, tbv arbeidsgeneesheer, CARA,... 
NB voor het medisch verslag dat na een consultatie standaard naar uw huisarts wordt gestuurd, wordt GEEN kost aangerekend, enkel bij bijkomende/uitzonderlijke verslagen wordt dit tarief gerekend. 


Wijze van betaling: 

Betaling is mogelijk via Payconiq, via QR code (mobiel betalen via uw bankapp) of cash.

Bij Dr Oosterop is het eveneens mogelijk om met Bancontact te betalen. 

De betaling dient te gebeuren onmiddellijk na de consultatie. 

NB deze tarieven zijn onderhevig aan indexering, dit wordt gepubliceerd zodra wij de nieuwe tarieven doorkrijgen van het RIZIV. 


Annulering

Het is altijd mogelijk om een geplande afspraak te annuleren owv ziekte of overmacht, wij vragen u om dit zo spoedig mogelijk te doen per mail. Door tijdig af te melden kunnen wij andere mensen die een dringende afspraak nodig hebben verder helpen. 

Wanneer u een afspraak niet of later dan 48 uur vóór de consultatie afmeldt, wordt conform art.77 van de Code van de Geneeskundige plichtenleer een schadevergoeding aangerekend.

U kan uw afspraak eenvoudig en snel annuleren via mail info@praktijkcerebro.be. We vragen u om in het onderwerp van uw mail ANNULERING AFSPRAAK te zetten.